jueves, 4 de diciembre de 2008

viernes, 28 de noviembre de 2008

Eliminar as normas de ortografía

Esta é unha proposta do académico e escritor Gabriel García Márquez que xa foi proposta no primeiro Congreso Internacional da Lingua Española celebrado en Zacatecas (México) en 1997.
O tema foi recuperado no XIII Congreso da Asociación das Academias da Lingua Española.
Como resultado estanse a elaborar novas normas de ortografía.
Segundo informa El País, o director da Academia Chilena da Lingua, Alfredo Matús, estes cambios estanse a facer con moita cautela porque hai que ser respectuosos coa tradición, máis ainda cando non hai estudios científicos que demostren que a actual ortografía distorsione a aprendizaxe do idioma.
Gabriel García Márquez propuxo a desaparición do hache, a unificación dos bes e os uves, j e g, etc. Deste xeito non acontecería o ridículo que tivo que soportar a ministra de educación cando lle entregaron a carteira do seu ministerio e que está recollido no seguinte vídeo. Atención ao texto dourado na carteira que intenta tapar a ministra saínte cando se percatou do erro ortográfico.Antonio Casto que penalizar a un disléxico ou a un disgráfico polas súas faltas de ortografía é como poñerlle unha zancadilla a un coxo polo feito de ser coxo. Tamén dí que "a calidade dun escritor é a calidade do seu pensamento e ninguén comete faltas de ortografía cando pensa".
De feito hai escritores famosos disléxicos como o premio Nóbel Juan Ramón Jiménez e a escritora de "bestsellers" Agatha Christie. Tamén foron disléxico os escritores Bernard Shaw, Kipling, Hans Christian Andersen, Ernest Hemingway, ...
Tamén citar aos máis importantes científicos: Newton, Einstein, Edison, Galileo, Darwin, Pasteur, Ramón y Cajal, ...
Porque, como tamén dí o escritor Antonio Castro:
"La sabiduría y la soberbia están totalmente reñidas, y el sabio necesariamente ha de ser humilde y tolerante. El que escribe debe poner mucho de su parte, porque lo que escribe va destinado a muchos, pero si el que lee no pone nada de la suya, será difícil que asimile gran cosa, porque el sabio aprende incluso de necio, pero el necio no aprenderá ni siquiera del sabio."
O actual sistema educativo español discrimina aos disléxicos. Ben é certo que non todos son lumbreras; pero por se acaso, hai que evitar que ningún disléxico chegue a destacar porque non podemos permitir que haxa grandes pensadores que escriban con faltas de ortografía. Os españois somos soberbios e consideramos que é mellor un texto literariamente perfecto na súa forma que un bo pensamento ou idea. Ademáis as ideas son perigosas: poden incluso propoñer o cambiar a ortografía.

lunes, 17 de noviembre de 2008

jueves, 6 de noviembre de 2008

A roda dos alimentos

Actividade interactiva sobre a roda dos alimentos.

sábado, 18 de octubre de 2008

Animacións sobre a reproducción celular

Manuel Antonio Medina elaborou unhas interesantes e pedagóxicas animacións en flash sobre a reproducción celular.

jueves, 18 de septiembre de 2008

Problema de física

Atopei esta interesante anécdota en Genciencia.
Nun exame, o profesor preguntaba como se podía calcular a altura dun edificio empregando un barómetro.
O alumno respondeu que amarrando unha corda ao barómetro, logo descólgase ata a base do edificio e mídese a corda. A lonxitude despregada da corda é igual á altura do edificio.
O profesor suspendeuno; pero o alumno reclamou porque a resposta era correcta.
¿Merecía o aprobado? ¿Queredes saber quen era ese famoso alumno? Pois seguide lendo.

Vale máis un cinco en xuño que un dez en setembro

Esta afeirmación de José María Gil na Voz de Galicia é evidente. Para os alumnos que queren acceder á Universidade e tamén para os que acceden a ciclos moi demandados, as prazas xa foron dadas e hay que loitar por un número reducido de prazas.
O sistema educativo está deseñado de tal xeito que hay que evitar os suspensos. Un alumno con dificultades de aprendizaxe que suspenda un exame ten que recuperar non un exame, senón unha avaliación completa de varios exames que a veces inclúe tamén exames xa aprobados.
Ademais acumúlanse os exames, a veces dous ou tres exames de recuperación porque ¿como se fai para distribuír os exames normais e de recuperación de máis de dez asignaturas? Non queda máis remedio que poñer dous ou tres exames diarios.
Polo tanto, calquera estudiante debe esforzarse en aprobar o primeiro exame xa que logo vai ser moi dificil afrontar tantas dificultades. Vamos rumbo ao fracaso escolar.

martes, 9 de septiembre de 2008

Os españois non damos a talla a nivel de formación educativa


A metade dos españois só rematou estudios de secundaria obrigatoria. Segundo un informe da OCDE, que recolle a Voz de Galicia, ocupamos o terceiro lugar pola cola dos países da OCDE (México, Portugal e España).
Vai a ser moi dificil que España acade os obxectivos da Unión Europea de incrementar para 2010 a porcentaxe de graduados en ensinanza postobrigatoria ata o 85 %.
Hai algúns profesores que consideran que o seu papel é de xuices máis que de pedagogos, e mentres non cambie a mentalidade van a seguir demostrando o seu poder para expulsar do sistema aos alumnos con algún problema de aprendizaxe.
Dedicando tanto esforzo á avaliación consideran imposible a aplicación de reforzo educativo, así como a impartición de máis da metade das ensinanzas mínimas contempladas no currículo.
¡Ánimo que nos falta pouco para merecer o farolillo vermello!

sábado, 6 de septiembre de 2008

O fracaso escolar

Láiase Celso Currás, exconselleiro de Educación, de que España, cun 31 % de abandono, se sitúe á cabeza do fracaso escolar en Europa.
Busca o problema nas familias, que deben involucrarse máis no estudio dos fillos.
O PP aproveita a ocasión para criticar ao goberno galego polo fracaso escolar.
Eu penso que tamén se debería considerar a cualificación pedagóxica e moral de algúns profesores.

jueves, 4 de septiembre de 2008

Foto da excursión ás Illas Cíes

Os alumnos do IES A Basella subindo ao faro das Cíes.

Esta imaxe atópase en Flickr.

viernes, 15 de agosto de 2008

Información e educación

Con este título, o exconselleiro de Educación, Celso Currás, analiza as posibilidades e emprego educativo das TICs nun artigo da Voz de Galicia.
Actualmente hai unha polémica entre os profesores que utilizamos as TICs e os que nas utilizan xa que os últimos alegan que non se pode substituír ao profesor na clase. Non se trata deso senón de empregar un recurso educativo adicional que pon á nosa disposición a informática e Internet.
Celso currás coincide comigo ao afirmar que "El manejo de las nuevas tecnologías es una técnica instrumental más, como la lectura, la escritura o el cálculo. Imprescindible hoy. El sistema educativo, sin embargo, debe ir más allá. Al igual que de una lectura mecánica pasamos a una lectura comprensiva, de una simple navegación por la Red hay que llegar a una comprensión de esta, de sus posibilidades y de su aprovechamiento para el estudio o la consulta. Y para ello se necesitan profesores formados y motivados en el uso de las TIC. Diferentes estudios destacan la escasa predisposición de los docentes españoles a la utilización de estas tecnologías en la enseñanza. Un 71% no usa nunca el ordenador para apoyar sus clases, lo cual es muy preocupante teniendo en cuenta las grandes inversiones que las Administraciones públicas están realizando en hardware y software informático".
Claro que tamén hai algúns profesores para os que as medidas de atención á diversidade son unha discriminación, xa que tódolos alumnos se teñen que adaptar ao método pedagóxico do profesor e teñen que ser avaliados cos mesmos criterios sen importar a diversidade de métodos de aprendizaxe ou as dificultades educativas.
Hai incluso quen fai exames de recuperación máis dificiles e complicados xa que consideran que unha segunda oportunidade tamén é discriminatoria.

jueves, 31 de julio de 2008

Partes do corazón

En Educaplus hai varias actividades interactivas sobre bioloxía e xeoloxía.

sábado, 5 de julio de 2008

Atención á diversidade


A atención á diversidade é un dereito legal para tódolos alumnos, sen embargo algúns profesores consideran a súa aplicación como unha discriminación para os alumnos que non teñen problemas. En cambio, os profesores debemos empregar diversos métodos de ensino adaptados aos métodos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas para ofrecer unha igualdade de oportunidades. Algúns alumnos necesitan actividades de reforzo e outros actividades de ampliación.

Hai un interesante artigo do departamento de orintación do Colexio San Narciso de Marín. Recomendable a súa lectura.
Aínda máis interesante é o documento "Atención á diversidade. A escola intercultural" publicado pola Consellería de Educación e no que se recollen as recomendacións dos Consellos Escolares das diversas comunidades autónomas, entre elas Galicia.
Non entendo como hai quen considera que a atención á diversidade consiste en facer exames de recuperación máis complicados e difíciles de superar.
Tamén recomendo visitar Tadega (Tecnoloxías de Atención á Diversidade na Educación Galega)e participar no seu foro.
José Ramón Vidal fai unha recompilación de actividades interactivas de reforzo. Tamén hai profesores que se ocupan de ensinar, como as experiencias do conreso "La atención a la diversidad en el sistema educativo" do que se poden ler e descargar as actas a través de Internet.
En que consiste o reforzo educativo?
Nas actas do anterior congreso recóllese o seguinte:

Refuerzo educativo
Supone el menor grado de modificación curricular y organizativa para que un alumno supere una dificultad de aprendizaje. Es una acción general, común y aplicada de forma habitual en clase.
Se pretende que si el alumno presenta, por motivos circunstanciales, un problema puntual, debe recibir el apoyo específico del profesor para superarlo y continuar su aprendizaje con su ritmo habitual a través de reforzadores de las conductas y el uso de estrategias didácticas, metodológicas y recursos adecuados al momento y situación de enseñanza-aprendizaje concreta.
Es decir, atiende las dificultades del alumno surgidas en un momento del proceso educativo y a través de pequeñas modificaciones (secuencia y organización de contenidos, actividades, agrupamientos,…), el alumno puede seguir el proceso ordinario de enseñanza-aprendizaje. Modificaciones que son elaboradas y desarrolladas por el profesor que imparte la materia en la que el alumno necesita el refuerzo y/o profesores especializados.
Con esta medida se trata de que no haya que adoptar medidas de mayor importancia como las adaptaciones curriculares, o la diversificación curricular en los alumnos de secundaria.

lunes, 30 de junio de 2008

Ciclo superior de Química Ambiental

Aberto o prazo de matrícula para o ciclo superior de Química Ambiental do IES A Basella de Vilanova de Arousa. Formación de técnicos en xestión do Medio Ambiente.
Información no teléfono 986554847

lunes, 23 de junio de 2008

viernes, 30 de mayo de 2008

Problemática ambiental

Na última clase que tiven cos alumnos de 3º de ESO observei un baixo nivel de implicación e o descoñecemento sobre a problemática ambiental.
Normalmente, nas sprogramacións sitúanse os temas ambientais nos últimos temas e dada a precariedade horaria asignada ás Ciencias Naturais, son temas que nunca se chegan a tratar.
Antes había unha asignatura, Ciencias Medioambientais e da Saúde, na que se trataba a problemática ambiental, o problema das drogas, a alimentación saudable e os problemas das enfermidades.
As enfermidades son contempladas no temario de Bioloxía e Xeoloxía; pero non así os outros temas, de xeito que o alumnado da ESO remata sen unha formación de interese fundamental para a súa vida e os seus intereses como cidadán.
Tomo o compromiso de elaborar una serie de actividades interactivas coas cales tratar estes temas nas miñas clases e para que sexan utilizados por outros profesores xa que toda a sociedade vai sair favorecida se os cidadáns son conscientes desta problemática.
De momento poño uns enlaces a documentos que considero que están moi ben para que o noso alumnado adquira un coñecemento básico.
Guía de sensibilización de problemas ambientales.
Buenas prácticas ambientales en colegios.
Decálogo de buenas prácticas en la vida diaria.
Consejos y buenas prácticvas respetuosas con el medio ambiente.
Buenas prácticas ambientales en el hogar. Guía para la gestión de residuos domésticos.
Buenas prácticas ambientales en la vida diaria.
¿Que puedo hacer en mi vida diaria para proteger mi salud y el medio ambiente?
Claves do cambio climático (La Vanguardia).
S.O.S. Cambio climático (El Mundo).
Cambio climáico (Wikipedia)

lunes, 26 de mayo de 2008

Anatomía do corazón


O diario El Mundo ofrécenos unha interesante actividade interactiva sobre o corazón.
Ademáis ábrese unha inteseante sección chamada Código Salud.

jueves, 22 de mayo de 2008

A degradación do sistema educativo español

A LOE elimina as Ciencias, tanto Bioloxía e Xeoloxía como Física e Química, do sistema educativo.
Tal é o caso que na opción científica de 4º de ESO o alumnado pode ter soamente 2 horas semanais (poden escoller entre Física e Química ou Bioloxía e Xeoloxía) ou un máximo de 4 horas se escollen as dúas. Ampliar información.
É dicir, que na opción científica ten tanto ou máis peso a relixión como as Ciencias.
Paréceme patético que se pretenda impartir unha ciencia experimental (prácticas incluídas) con dúas horas semanais e ao mesmo tempo acadar unha apretada programación.
Claro está que, dados os bos resultado do Informe Pisa para Ciencias Naturais en España, os profesores destas áreas saen moi ben cualificados e os teóricos da programación deben considerarnos moi capacitados. De tódolos xeitos, paréceme que o que imos conseguir son uns analfabeto científicos.
E eso considerando que as ciencias son imprescindibles para unha cultura que permite coñecer o propio corpo, interpretar as enfermidades que nos afectan, os problemas ambientais, o mundo que nos rodea, a importancia dunha alimentación sana, a propia sexualidade, os problemas da drogadicción, a problemática ambiental, o desenvolvemento tecnolóxico, ..., é dicir, unha cultura científica é fundamental para acadar unha vida sana e equilibrada e incluso disfrutar da Naturaleza como calidade de vida.
Nun mundo caracterizado polo desenvolvemento social gracias aos avances científicos resulta irónico que as Ciencias teñan tan pouca importancia na formación cultural do pobo español.
Para dúas horas semanais, creo que o mellor sería eliminar totalmente as ciencias do sistema educativo xa que acadarán uns coñecementos sesgados e inapropiados para o seu futuro como persoas adultas. É preferible un descoñecemento total a un coñecemento parcial e deficiente que pode levar a erros e falsas interpretacións.
Negarlle estes coñecementos ás xeracións futuras paréceme un delito.
Como profesor síntome defraudado por participar nun sistema que non ten como finalidade a formación intelectual das persoas senón de constituir un mero trámite burocrático para conceder títulos académicos que non serven para nada, só teñen a finalidade burocrática de seleccionar os individuos que poden continuar estudios profesionais.
Máis información.

miércoles, 21 de mayo de 2008

Anuncio de próximo exame

martes, 20 de mayo de 2008

Materiais curriculares premiados polo MEC

Os materiais curriculares premiados polo MEC recóllense en CDs correspondentes a cada ano. A través de internet pode accederse ao contido dos CDs, ábrese o índice e pode entrarse en cada unha das actividades.
Hai recursos pata tódalas materias.

Como axudar aos fillos nas tarefas de clase

No edublog Las ciencias naturales más divertidas pode baixarse un documento no que se explica o que poden facer os pais para controlar os estudios dos fillos. Como se indica no documento, non é necesario que os pais sepan da materia a estudiar.

lunes, 19 de mayo de 2008

O problema dos novos métodos

domingo, 18 de mayo de 2008

Neumática para Tecnoloxía 4º ESO

Para a materia de Tecnoloxía da ESO atopei estas interesantes actividades interactivas:
Este é un flash
Este é un libro vivo.
Estes son os símbolos dos circuítos neumáticos.

jueves, 15 de mayo de 2008

Consellos para preparar un exame

No portal Estudiantes hai interesnates hai unha sección dedicada ás técnicas de estudio entre as que se atopa o apartado "como preparar un exame".
Como vedes, en internet podemos aprender a estudiar e o método para facer exames.

miércoles, 14 de mayo de 2008

Webquest A saúde e a enfermidade

Esta webquest aínda está en fase de elaboración pero xa se pode traballar nela pulsando aquí.

miércoles, 7 de mayo de 2008

Arde Galicia


Paréceme interesante este traballo presentado en Climantica por un alumno do IES Nº 1 de Ribeira. Curiosamente atópanse nel algunhas imaxes miñas tomadas durante os incendios que asolagaron Galicia fai dous anos.

Entrenamento da velocidade lectora


A Consejería de Educación de Extremadura ten unha actividade educativa interactiva para entrenar a velocidade de lectura. A través dela podedes practicar para aumentar a vosa velocidade lectora coas consecuentes vantaxes.
Fixádevos que é interesante ler por grupos de palabra e non por sílabas.
Márcase a velocidade e hai que intentar conseguir as 600 palabras por minuto.
A Consellería de Extremadura tamén pon a disposición dos alumnos unha serie de actividades educativas. Estas son as de bioloxía e Xeoloxía, pero tamén se pode entrar en outras áreas.

martes, 6 de mayo de 2008

Actividades científicas

Trátase de experimentos que son explicados mediante infografías que se poden ver en Ciencia 2007. Están ordenados polos días do mes e ano.
Tamén conta cun buscador de actividades.
E experimentos.

Libros maravillosos


Interesante colección de libros con temática científica e outros temas. Está en Libros maravillosos.

O funcionamento do corazón


Ver a maior tamaño.

lunes, 5 de mayo de 2008

Mueve el esqueleto


Entretenido ejercicio de mover un esqueleto virtual como si fuese una marionesta

Recortables


Para construir un dinosaurio, el Velociraptor, a partir de recortables.
Otro dinosaurio recortable, el Pterosaurio.
Más dinosarios recortables en Las crónicas de Pabruratops.
Personajes recortables.
Un pingüino.
Otros recotables.
Recortables de xeoloxía.

domingo, 4 de mayo de 2008

Luces de Bohemia

Este foi o título do noso periódico cando participamos no "País de los estudiantes" durante o curso 2006-2007. Eran os alumnos de Ciencias Medioambientais e da Saúde de 3º de ESO.

jueves, 1 de mayo de 2008

Os ecosistemasPinchar no medio do libro para abrir en tamaño grande

lunes, 28 de abril de 2008

O efecto Pigmalión na clase

Artigo de BERNABÉ TIERNO no Semanal do 7 de novembro de 1999

No voy a detenerme en definir el ‘efecto Pigmalión’ porque consumiría un espacio que necesito para hacerme comprender y que lo hago con el siguiente ejemplo: Un grupo de psicólogos y pedagogos realizan unos test de aptitudes en un colegio. No descubren a ningún alumno verdaderamente excepcional y brillante, pero falsean las pruebas y les hacen creer a los profesores que dos alumnos en concreto tienen capacidades extraordinarias. La realidad es que estas dos criaturas son bien normalitos, pero cuando termina el curso, vuelven los psicólogos al colegio y repiten las pruebas de inteligencia, ya se ha producido el milagro: Esos dos niños que fueron calificados como muy brillantes, de lo cual se informó a los profesores, han subido su cociente intelectual y mejorado notablemente su rendimiento académico.

Éste es el 'efecto Pigmalión'. Los profesores, llevados por el convencimiento de que están impartiendo clase a dos estudiantes excepcionales, les tratan como más inteligentes y los convierten en más inteligentes y estudiosos en la realidad.

Hace años, en mi época de estudiante, me mostré completamente escéptico hasta que yo mismo repetí la experiencia con idénticos resultados: Lo normal es que respondamos conforme a las sinceras expectativas que se tiene de nosotros.

Comprendo que haya personas tan incrédulas como yo lo fui al principio, que puedan calificar estas cosas como absurdas memeces. Pero antes de entrar en descalificaciones yo les invito a que hagan la prueba por sí mismas. Prueben a tratar durante un tiempo a alguien muy cercano con mayor consideración y afecto; créanle capaz de mejorar en su rendimiento, carácter, posibilidades. Muestre de verdad respeto y confianza, tenga buenas expectativas con ese compañero de trabajo a quien siempre consideró un inútil.

Trate como mejores, más capaces e inteligentes a sus hijos y dedique más tiempo a su esposa/o y dígale en privado y en público cuánto le quiere y le valora. Si lo hace con pleno convencimiento, logrará que cuanto dice sea una realidad: se producirá el 'efecto Pigmalión'. Así de sencillo: Cualquiera puede lograr que alguien cercano sea mejor y más capaz.

domingo, 27 de abril de 2008

La generación del 98

jueves, 24 de abril de 2008

Diccionario de galego

Acábome de enterar da recente inauguración dun diccionario de galego en internet. Celebro a idea de "ir indo" pola autilidade que representa para todos os galegos.
Vou a intentar poñer un enlace de busca desde este blog. A ver se funciona

martes, 22 de abril de 2008

Recortables de anatomía

En Educamadrid hai unha interesante colección de láminas recortables de anatomía de vertebrados.

lunes, 21 de abril de 2008

Que é a Bioloxía


sábado, 19 de abril de 2008

Trivialxogo do Salnés

martes, 15 de abril de 2008

Problemas coa ortografía?

En ortoflash hai unha actividade interactiva para superar o problema das faltas de ortografía que padecen os nosos alumnos.

Actividades jClic para primaria

En Indice de Páginas hai unha colección de actividades Clic para primaria.
Tamén en Educastur.
Ver a do colexio Averroes.

miércoles, 9 de abril de 2008

Materiais didácticos

No Rincón Didáctico hai unhas interesantes actividades educativas sobre Ciencias da Natureza.
En Educarex tamén hai materiais didácticos da Junta de Extremadura.

martes, 8 de abril de 2008

Pizarra con tizas na era de Internet

Con este título, o diario "El País" publica un interesante artigo sobre a ferramenta sen precedentes que é Internet.
Recomendable a súa lectura. Próximamente farei un resume do que me parece máis interesante.
Realmente somos poucos os profesores que nos implicamos no tema das TICs. O resto pensa que utilizar este recurso adicional (un reccurso máis) desvirtúa o ensino tradicional.
Hai quen ten prohibido o uso das calculadoras para resolver ecuacións logaritmos e raíces cadradas. ¿Quen fai hoxe en día unha raíz cadrada ou un logaritmo a mán? Xente da idade de pedra.

domingo, 6 de abril de 2008

Recursos educativos

En El Tinglado hai unha páxina que recolle unha selección de recursos educativos en Internet. Trátase de recursos que poden empregar os profesores para elaborar os materiais didácticos que reforzan as clases presenciais.
Tamén hai unha serie de entradas sobre recursos nas que se explica con detalle a utilidade dos mesmos.
A lexislación esixe que tanto para a ESO como no borrador para bacharelato, débese aplicar a atención á diversidade con especial relevancia a alumnos con necesidades educativas especiais, o que supón que temos que recorrer ao emprego das TICs (Técnicas de comunicación e información) como un medio máis para deseñar as actividades de reforzo.
Nesta páxina faise uso das TICs para reforzar as clases. Recomendable a súa visita. Recomendo, polo didáctica a actividade sobre "perífrases verbais" para a materia de "Lengua y Literatura".

sábado, 5 de abril de 2008

Actividades JClic

O Colegio Público Los Campanales da Junta de Andalucía ten unha colección de actividades JClic sobre diversas materias. Anque están destinadas a primaria, algunhas son aplicables en secundaria, como por exemplo a da Reproducción Humana que se adapta bastante ben aos contidos de 3º de ESO.
Recomendable porque tamén podemos modificar e ampliar as actividades para adaptalas ó nivel.

martes, 1 de abril de 2008

Illa de Arousa (O Campo)

Apply Lake Effect to your Picture WaveMyPic.com

domingo, 30 de marzo de 2008

miércoles, 26 de marzo de 2008

Métodos de ensinoSabemos demasiado

Os profesores do sistema educativo español sabemos moito. De feito tivemos que aprobar unha oposición e estamos preparados para dar clases a nivel universitario. Por eso non nos damos conta de que estamos formando a rapaces. Non sabemos situarnos ao nivel mental dos nosos alumnos.
Aos rapaces non lles queda máis remedio que adaptarse aos profesores, demostrando así a súa capacidade de adaptación; pero o problema preséntase cando un alumno ten necesidades educativas especíais de aprendizaxe. O profesor incapaz de adaptarse ao alumno forza a súa discriminación para que deixe os estudios. O nosos sistema educativo discrimina aos alumnos que non son capaces de adaptarse ao método educativo de algúns profesores.
Claro que tamén hai profesores que adaptan os seus métodos educativos aos sistemas de aprendizaxe dos alumnos e aplican a atención á diversidade; pero esto é algo que se aprende coa experiencia.
A LOE incorpora a obligación de aplicar a atención aos alumnos con necesidades educativas específicas, e considera que a avaliación ten como finalidade a detección das deficiencias formativas para aplicar as correspondentes medidas de reforzo.

A enfermidade silenciosa

Con este nome coñécese a dislexia, unha discapacidade que afecta a rapaces cun elevado coeficiente intelectual; pero que provoca unha disfunción lectora que, se non se da con bos profesores, leva ao fracaso escolar a quen a padece.
O pasado día 13 de marzo, o diario "El país" publicou un interesante artigo titulado "¿Tal vez tu hijo es disléxico y nadie lo sabe?" .
Resalto, a continuación, algúns textos do artigo:
"Si Bill Gates hubiera estado escolarizado en España el mundo tal vez no concocería Windows".
"El 3 % de los fracasados escolares son disléxicos ... y se les hace pasar por vagos e ignorantes".
"En los artículos 71 y 72 de la LOE se exige a las comunidades autónomas que dispongan de los medios y recursos necesarios ... en caso de incumplimiento, los ciudadanos pueden poner una denuncia".
Baleares introdujo la Selectividad para disléxicos ... en Canarias los profesores les leen las preguntas y les dejan más tiempo en los exámenes ... y se forma a los profesores ... En el País Vasco se está formando una comisión técnica para dar respuesta a la dislexia".
"El futuro de los alumnos con dislexia queda supeditado a que la fortuna le permita ingresar en un colegio que disponga de espacialistas".
O País xa publicou un reportaxe sobre a dislexia o 29 de xaneiro de 2007 baixo o título "Aunar esfuerzos para diagnosticar la dislexia", no que se recoñece que o sistema educativo debería ser máis flexible na atención dos rapaces disléxicos, e tamén se afirma que o Departamento de Educación de Cataluña recoñeceu unha modificación curricular para os disléxicos que cursen o bacharelato.
España é un dos países nos que as autoridades educativas pechan os ollos ante este problema porque, en definitiva, é máis cómodo para o profesorado ter alumnos vagos que disléxicos.

Webquest sobre "Os receptores sensoriais"

Elaborei esta webquest sobre os órganos sensoriais para as clases de Bioloxía e Xeoloxía de 3º de ESO
Acceder á webquest

domingo, 16 de marzo de 2008

Frases de Bertrand Russell para pensarFai algúns días escoitei na radio esta frase de Bertrand Russel: "Sendo neno tiven que abandoar provisionalmente a miña educación para ir á escola".
Estiven buscando a frase en internet porque me interesaba coñecela textualmente e din con algunhas outras frases moi interesantes, como esta: "Gran parte das dificultades polas que atravesa o mundo débense a que os ignorantes están completamente seguros e os intelixentes cheos de dúbidas".
Esta frase confirma o que xa dicía Aristóteles moito antes que él: "Só sei que non sei nada".
Quizáis por eso tamén dícía Russell: "Os científicos esfórzanse por facer posible o imposible e os políticos por facer o posible imposible".
Outra frase de Russell sobre a educación é esta: "O ser humano nace ignorante, non estúpido, faise estúpido pola educación".
Bertrand Russell foi un filósofo, matemático e escritor inglés que recibiu o premio Nobel de Literatura en 1950

sábado, 15 de marzo de 2008

Lectura


Tes dislexia?

A dislexia afecta a un 10 % da poboación. De acordo con estas estatísticas, en cada aula debería de haber entre 2 e 3 alumnos con este problema de aprendizaxe.
O caso é que hai institutos enteiros que non teñen ningún caso de dislexia recoñecido. Resulta máis cómodo votarlle a culpa dos fracasos escolares aos alumnos (son vagos, molestan na clase) que ter quie aplicar medidas de atención á diversidade (os profes tamén somos un pouco vagos).
En internet hai moitos traballos sobre a dislexia. Neste traballo sinálanse cales son os síntomas da dislexia. Se observas que pode ser o teu caso sería recomendable que consultaras co servicio de orientación ou con teus pais, se non che fan caso no instituto (é un problema para todos ter casos de dislexia). Teus pais poden poñerse en contacto coa Asociación de dislexia de Galicia que está reclamando que se atenda aos alumnos con este problema.
Os disléxicos soen ser rapaces moi intelixentes que vendo que non rinden, non por culpa deles, senón porque non se empregan métodos de ensino adecuados, optan por desconectar na clase.
A asociación de disléxicos de Galicia aínda non posúe páxina web porque é unha asociación aínda nova; pero as persoas interesadas poden presentar as súas opinións nos comentarios e podo poñelas en contacto coa Asociación.

Concurso do tren


O curso terceiro da ESO B do IES A Basella está participando no concurso "El tren y las energías renovables". O traballo "Un tren de energías renovables" foi admitido como mostra a lista que se pode consultar nesta páxina. O noso traballo é o número 57 dun total de 86 traballos presentados.
Os alumnos están esperando recibir un dos primeiros premios que consistirán nunha consola Wii para cada un. Parece que lles mola máis a consola que as viaxes.
A ver se teñen sorte. Está previsto que se dean a coñecer os gañadores o 10 de abril na mesma páxina do enlace.

jueves, 6 de marzo de 2008

Formulación e nomenclatura de química


En Alonsoformula hai varios exercicios e actividades de formulación e nomenclatura de química.
Con eles pódese aprender a formulación química de forma facil e amena.

domingo, 2 de marzo de 2008

Einstein foi rexeitado polo sistema educativo


Atopei esta curiosa imaxe sobre a infancia de Einstein en MI reino que o representa coas orellas de burro que se empregaban nas antigas escolas.
Por padecer dislexia, o sistema educativo expulsouno como un fracasado escolar e algún profesor moi lucido díxolle que era un vago e un fracasado que era incapaz de integrarse e que non chegaría a nada na vida porque era torpe e retrasado mental.
Hoxe, Einstein é considerado un dos seres humanos máis intelixente que existiu. Unha mente privilexiada que só aparece unha vez cada 200 anos. O seu antecesor, Isaac Newton, tamén tivo os seus problemas co ensino secundario, o mesmo lle ocorreu a Leonardo da Vinci que tamén era disléxico. Está asociada a dislexia cunha gran intelixencia?
A Einstein tampouco lle agradou o sistema educativo nin os seus profesores, dos que gardou un mal recordo, de ahí algunhas das súas famosas frases: "a educación é o que sobra despois de que se olvida o que se aprendeu na escola".
Gracias a axuda do pai e dun tio, que supliron as deficiencias educativas dos seus profesores, pudo entrar na Universidade.
Curiosamente, despois de rematada a carreira traballou como profesor de ensino secundario, sendo expulsado de novo do sistema por empregar métodos considerados heterodoxos.
Por certo, andamos polos 200 anos despois de Einstein e vai sendo hora de que destaque outro disléxico na Ciencia.
Esta imaxe representa moi ben a situación dos disléxicos no sistema educativo: o rapaz agotado mentres os profesores o acosan e se burlan del.

lunes, 18 de febrero de 2008

A dixestión intestinal

O intestino xoga un importante papel na dixestión dos alimentos, a pesares da idea que lle queda aos alumnos de que a dixestión se realiza no estómago (idea que ven moi ben para as explicacións aos nenos pequenos; pero que logo permañece como un erro dificil de corrixir).
Pois ben, é no duodeno, na primeira parte do intestino delgado onde verte a bile (producida polo fígado) o zume pancreático (producido polo páncreas) e o zumo intestinal, onde se produce a dixestión das proteínas para reduciala a aminoácidos, dos lípidos para reducilos a glicerol e ácidos graxos, e complétase a dixestión dos glícidos para reducilos a compostos máis simples.
Este debuxo animado axudaranos a comprender mellor a importancia do intestino delgado na dixestión dos alimentos. O esquema representa a fracción do intestino correspondeente ao duodeno, onde se liberan a bile e o zume pancreático.

jueves, 14 de febrero de 2008

Consideración da dislexia no desenvolvemento da LOE

A Comunidade Autónoma de Canarias aprobou o desenvolvemento normativo do artigo 7.2 da LOE incorporando pautas para avaliar aos alumnos con dislexia. Poden consultarse neste enlace.

A Asociación Galega de Dislexia (AGADIS)

Existe unha asociación de dislexia de Galicia. Xa ten un ano de vida. A súa presidenta é Carmela Díaz. É importante que os pais de fillos disléxicos se unan a esta asociación para lograr que nos centros educativos se preste atención á discapacidade dos seus fillos, é unha das mellores accións que poden facer por eles, xa que o sistema educativo tende a discriminalos por non posuír os mesmos métodos de aprendizaxe que os rapaces sen esta discapacidade transitoria que soamente lles afecta na idade escolar. Moitos disléxicos teñen un elevado coeficiente intelectual; pero ao ser discriminados pasan a incrementar a lista do fracaso escolar.
Hai un interesante artigo do Ideal Gallego sobre a Asociación de Dislexia de Galicia (AGADIS)

Recollida de firmas para declarar o día nacional da dislexia

A Federación de dislexia está a recoller firmas para solicitar que se declare o 8 de novembro día nacional da dislexia.
Esta discapacidade afecta ao 10 % dos rapaces en idade escolar e se non se aplican as medidas de atención á diversidade de aprendizaxes, eses rapaces acabarán por incorporarse á lista do fracaso escolar.
Ao tratarse dunha discapacidade transitoria que soamente afecta ás persoas na idade escolar, a súa discriminación do sistema educativo provoca que persoas moi intelixentes non poidan desenvolverse profesionalmente.
Hai moitos disléxicos famosos pola súas aportacións ao desenvolvemento da humanidad: Einstein, Tomás Edison, Juan Ramón Jiménez, Ramón y Cajal, Leonardo da Vinci, ...
Penso que apoiar esta causa é unha boa obra. Hai que concienciar á sociedade, especialmente aos profesores, para axudar a estes rapaces.
Firmar

viernes, 11 de enero de 2008

Enerxía xeotérmica

En Biogeomundo hai un esquema e unha explicación de como se utiliza a enerxía xeotérmica.

Vivendas bioclimáticas e aforro enerxético

CS&A é un blog dedicado ás vivendas bioclimáticas e ó aforro enerxético. Recomendable a visita para coñecer os avances técnicos nesta campo.

miércoles, 9 de enero de 2008

miércoles, 2 de enero de 2008

O motor máis simple

O material utilizado é unha pila, un imán e un fío de cobre.

A páxina da Ciencia


Na Páxina da Ciencia hai unha serie de experimentos sinxelos sobre as seguintes materias: bioloxía, física, química, astronomía e outros proxectos. Recoméndase visitala.

Guías de avaliacion de impacto ambiental

En Ingeniero ambiental hai unha lista de estudios de impacto ambiental de diversos tipos de industrias. Non se trata de auténticos estudios de impacto, senón que na maioría dos casos consisten en guías e termos de referencia para elaborar ditos informes. Hai que ter coidado porque os traballos foron elaborados en Sudamérica e teñen formas de expresión propios daquela zona.
Destaco os termos de referencia para industrias de bebidas gaseosas e a Guía para avaliación de impacto ambiental para proxectos de residuos sólidos.