jueves, 8 de noviembre de 2012

Materiais para alumnado con necesidades educativas especiais

O CEP de Villamartín, en Cadiz, ten elaborados materiais para traballar co alumnado con necesidades educativas:

jueves, 19 de abril de 2012

O ensino 2.0

sábado, 14 de enero de 2012

Unidades didácticas interactivas

Elaborar as unidades didácticas para empregalas no encerado dixital é unha actividade creativa, pero leva o seu tempo.

Para facilitarnos este traballo, o MEC pon a disposición do profesorado o Proxecto Biosfera con tódalas unidades correspondentes ás materias de Bioloxía e Xeoloxía, tanto para ESO como para Bacharelato. Poden ser de gran utilidade tanto para os profesores como para os alumnos. O único problema é que están en castelán e algunhas das materias teñen que ser impartidas en galego.

De tódolos xeitos podemos recomendarllas ao alumnado como material de reforzo.

Existen materiais similares para outras materias: